Helaas, de pagina kan niet worden gevonden

Mogelijk bestaat de pagina niet (meer) of is het adres (URL) onjuist.

Controleer het adres of ga naar één van de volgende drie pagina’s:

Internationale Geschiedenis

De geschiedenis van het Bahá’í-geloof is uniek. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid volgden zo velen het ontstaan van een wereldreligie van zo nabij. Het aantal ooggetuigenverslagen en foto’s is overweldigend. Bovendien zijn vele Bahá’í Heilige Teksten bewaard gebleven in het handschrift van de Auteurs Zelf. Het is daarom onvermijdelijk dat deze samenvatting slechts een beeld in vogelvlucht kan geven. Wanneer zij aanzet tot wetenschappelijke studie heeft zij aan haar doel beantwoord.

Ga naar: Internationale Geschiedenis

Nederlandse Geschiedenis

Zoals in andere Europese landen was het een aanslag op het leven van de shah van Perzië die het Bahá’í-geloof in 1852 voor de eerste maal onder de aandacht bracht van een breed publiek. Veel meer dan dat die aanslag het werk was van ‘dwepers’ die een ‘ergerlijk materialisme’ beleden en ‘de islamitische wet verwierpen’, kwam de geïnteresseerde krantenlezer echter niet te weten. Daarvoor waren de Nederlands-Perzische contacten in die dagen te minimaal. Pas na de opening van het Suezkanaal (1869) werden de politieke en handelsrelaties tussen de beide landen, die ruim honderd jaar eerder waren verbroken, weer hersteld. En het waren daarom Rotterdamse zakenlieden die als eersten in contact kwamen met bahá’ís.

Ga naar: Nederlandse Geschiedenis

Bahá’í Visie

De leringen van Bahá’u’lláh zijn veelomvattend en betreffen thema’s als de aard en het doel van openbaring, de inherente waardigheid van de mens, het aankweken van geestelijke kwaliteiten, en de interacties van de mens met de wereld der natuur. De Bahá’í-geschriften bevatten daarnaast talrijke verwijzingen naar universele vrede — “het hoogste doel der mensheid” — als ook uiteenzettingen van de sociale principes die met het bereiken en bewaren van deze vrede zijn verbonden.

Ga naar: Bahá’í Visie