Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Australian Flying Corps

In september 1918 worden Haifa en Akka vanuit de lucht gefotografeerd — ook het Mausoleum van de Báb is daarbij goed te zien. Het Britse leger rukt vanuit het zuiden van Palestina op en het No. 1 Squadron van het Australian Flying Corps heeft daarbij de opdracht om vanuit zijn vliegveld bij Ramleh (tussen Jaffa en Jeruzalem) verkenningsvluchten te maken en het terrein met de Duitse en Turkse posities daarin in kaart te brengen. Mede door dit verkenningswerk verloopt de inname van Haifa op 23 september relatief zonder veel bloedvergieten. De Britse opperbevelhebber generaal Edmund Allenby feliciteert het squadron voor zijn rol in de overwinning:

— ‘Dit squadron speelde een belangrijke rol bij het mogelijk maken van deze prestatie. U behaalde voor ons de absolute suprematie in het luchtruim, waardoor onze cavalerie, artillerie en infanterie hun werk op de grond praktisch ongehinderd door vijandige vliegtuigen konden uitvoeren. Dit was ongetwijfeld een factor van het allergrootste belang in het succes van onze strijdkrachten alhier.’ —

— Generaal Edmund Allenby

Op 26 september landt het eerste vliegtuig van de Australian Flying Corps in Haifa. Het is waarschijnlijk bij deze gelegenheid dat ‘Abdu’l-Bahá zijn tuinman opdracht geeft om bloemen te plukken en daar een mooi boeket van te maken. Waarna hij aan Cornelia Wortz, het dochtertje van een der Duitse kolonisten, vraagt om dat namens hem aan de piloten te geven. Hoe dat ook zij, een week later richt het squadron een vliegveld en tentenkamp op aan de voet van de Karmel op akkers van de Duitse kolonie — 250 man en 20 vliegtuigen komen vanuit Ramleh over.

De hele maand oktober is men druk met verkenningsvluchten richting Beiroet, Tripoli en Damascus, maar op 31 oktober wordt er een wapenstilstand getekend en krijgen de mannen van het vliegkorps de tijd om uit te blazen. Het is daarom waarschijnlijk in november dat acht van hen de gelegenheid hebben om naar Bahjí te rijden en daar ‘Abdu’l-Bahá te ontmoeten. Een ooggetuige schrijft daarover in een brief van 2 december:

— ‘Abdu’l-Bahá was, na vier jaar stilte en afzondering, weer blij om mensen te ontmoeten en te spreken die zijn ideeën begrepen en zijn overtuiging respecteerden. Engelse officieren van alle rangen: van generaal-majoor, via brigade-generaal, kolonel, major, kapitein tot luitenant, maar ook onderofficieren en soldaten gingen bij hem langs, dronken thee met hem en luisterden eerbiedig naar zijn wijze woorden. De militaire gouverneurs van Akka en Haifa hebben hem vaak ontmoet; eerstgenoemde was zijn gast tijdens het middagmaal.
Op een dag waren ongeveer acht leden van de Australian Flying Corps, dat zijn vliegveld aan de voet van Mount Carmel heeft, een hele dag zijn gast in Bahjí, nabij Akka. Zij bezochten het Graf [van Bahá’u’lláh], luisterden naar een lezing van ‘Abdu’l-Bahá over de geschiedenis van de Zaak en haar leringen, en vertrokken in de avond in hun grote auto met blije harten en stralende gezichten. Nooit eerder waren zij in Palestina zo koninklijk ontvangen! Zij waren overdonderd door de extreme vriendelijkheid en aandacht van de Meester. Zij zullen zeker nooit vergeten wat zij hebben gehoord en gezien, en zij zullen naar huis schrijven over hun unieke ervaring en erover vertellen aan hun vrienden …’ —

— een ooggetuige

Eind november is ook de oorlog in Europa voorbij en wordt het squadron in fasen teruggetrokken naar Kantara aan het Suez Kanaal, waar men op 5 maart 1919 aan boord gaat van de Port Sydney voor de terugreis naar Australië.

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Haifa vanuit het Westen gefotografeerd

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Haifa gezien vanuit het Oosten

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Vliegveld van het Australian Flying Corps

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Het Australian Flying Corps aan de voet van de berg Karmel

Australian Flying Corps

Verticale luchtfoto van Haifa

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Mausoleum van de Báb met uitzicht op de Duitse kolonie

Australian Flying Corps

Luchtfoto van Akka

Australian Flying Corps fotografeert Haifa

Akka vanuit het Noorden

Bronnen — Star of the West - 19 jan. 1919 - vol. 9 - p. 188-189; Australian War Memorial; Michael V. Day: Journey to a Mountain, vol. I - Oxford 2017 - p. 113; Staatlichen Archive Bayerns

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht