Racisme

Racisme - Rosa Parks (1955)

Rosa Parks (1955)

Uit een verklaring van de Bahá’í International Community over racisme

Racisme zit niet in de huid, maar in het hoofd. De genezing van raciaal vooroordeel, xenofobie en intolerantie moet daarom in de eerste plaats en vooral gericht zijn op de mentale illusies die gedurende duizenden jaren valse denkbeelden van superioriteit en inferioriteit onder mensen hebben aangewakkerd. Aan de wortel van deze intolerantie ligt het foutieve idee dat de mensheid bestaat uit afzonderlijke en welomschreven rassen, volkeren of kasten, en dat deze subgroepen uiteenlopende verstandelijke, morele en/of lichamelijke vermogens bezitten die verschillende vormen van behandeling rechtvaardigen.

In werkelijkheid bestaat er echter slechts één mensenras. Wij vormen één enkel volk dat dat deze planeet bewoont; één mensenfamilie verbonden in een gezamenlijke bestemming en verplicht om “gelijk één ziel te zijn.”

Erkenning van deze waarheid is het tegengif voor racisme, xenofobie en de daarmee samenhangende intolerantie. […] Een juist begrip van dit feit kan de mensheid voorbij de tussenliggende begrippen van tolerantie gebaseerd op multiculturalisme brengen. Zulke begrippen zijn opstapjes naar een vreedzame en rechtvaardige wereld, maar zij zijn ontoereikend om de diepgewortelde aandoening van racisme en soortgelijk vooroordeel uit te roeien.

Het principe van menselijke eenheid raakt een gevoelige snaar in de ziel. Het is niet slechts een manier van spreken over idealen van solidariteit. En evenmin is het een vage gedachte of leuze. Het weerspiegelt een eeuwige, geestelijke, morele en lichamelijke werkelijkheid die in beeld is gekomen door het collectieve volwassen worden van de mensheid in de 21-ste eeuw. Het wordt nu steeds duidelijker, omdat de volkeren van de wereld veel mogelijkheden hebben om hun onderlinge afhankelijkheid te zien en zich bewust te worden van hun onderliggende eenheid. […]

Internationale mensenrechten standaarden belichamen een wereldwijde consensus. Als zodanig vormen zij het beste instrument voorhanden om racisme, rassendiscriminatie en de daaraan verbonden intolerantie te bestrijden.

 

Bron — bahai.orgStatement submitted to the Durban Review Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, April 2009

Bekijk naast Racisme ook: Mensenrechten en Vriendelijkheid

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie