Wetenschap

Wetenschap

NASA’s Space Shuttle, VS

 Uit een toespraak van ‘Abdu’l-Bahá over wetenschap

Wetenschap — Bedenk wat de mens onderscheidt van al het geschapene en hem tot een uniek schepsel maakt. Is dat niet zijn denkvermogen, zijn verstand? Zal hij daarvan geen gebruik maken bij het bestuderen van godsdienst? Ik raad u aan: weeg alles wat u als godsdienst wordt aangeboden nauwgezet in de balans van rede en wetenschap. Als het die test doorstaat, aanvaard het dan, want het is de waarheid. Zo niet, verwerp het dan, want het is onwetendheid.
Kijk om u heen en zie hoe de hedendaagse wereld verdrinkt in bijgeloof en uiterlijkheden. Sommigen aanbidden het product van hun eigen voorstellingsvermogen: zij scheppen zich een denkbeeldige god en aanbidden die, terwijl het voortbrengsel van hun eigen beperkte verstand onmogelijk de Oneindige Machtige Maker van al het zichtbare en onzichtbare kan zijn. Anderen aanbidden de zon, bomen of zelfs stenen. In vervlogen tijden waren er mensen die de zee, de wolken en zelfs klei aanbaden.
Vandaag de dag zijn de mensen zozeer gehecht geraakt aan uiterlijke vormen en ceremoniën dat zij over dít speciale ritueel of díe bijzondere traditie zodanig redetwisten dat men van alle kanten nog slechts vermoeiende argumentaties en rumoer hoort. Er zijn mensen met een zwak verstand, en hun denkvermogen heeft zich niet ontwikkeld, maar de kracht en macht van religie moet niet worden betwijfeld op grond van het tekortschietende begrip van deze mensen.
Een klein kind kan de wetten die de natuur beheersen niet bevatten, maar dit komt door diens nog onvolwassen verstand. Als het ouder wordt en onderwijs heeft genoten, zal het deze eeuwige waarheden begrijpen. Een kind kan het feit dat de aarde om de zon draait niet bevatten, maar wanneer zijn verstand is ontwaakt, wordt dit feit hem overduidelijk. Het is onmogelijk dat godsdienst in strijd is met wetenschap, ook al zijn sommige geesten te zwak of te onvolwassen om de waarheid te bevatten. […]

Breng uw gehele geloofsovertuiging in overeenstemming met de wetenschap. Er kan hier geen tegenstelling bestaan, want de waarheid is één. Als godsdienst wordt ontdaan van bijgeloof, tradities en onbegrijpelijke dogma’s, en zijn overeenstemming toont met de wetenschap, zal er in de wereld één grote verenigende kracht ontstaan die alle oorlogen, onenigheid, tweedracht en strijd zal wegvagen — dan zal de mensheid verenigd worden in de kracht van Gods Liefde.

 

Bron — ‘Abdu’l-Bahá: De Toespraken van ‘Abdu’l-Bahá in Parijs - Den Haag 1984

Bekijk naast Wetenschap ook: Geloof & Rede en Evolutie

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie