Economische solidariteit

solidariteit

Sociaal economisch project in Murun, Mongolië

Enkele citaten over economische solidariteit:

— O gij rijken op aarde! De armen in uw midden heb Ik aan u toevertrouwd. Behoedt Mijn pand, en bekommer u niet slechts om uw eigen welzijn. — Bahá’u’lláh

— Een ieder van u moet veel aandacht hebben voor de armen en hen bijstaan. Organiseer u in een poging om hen te helpen en te voorkomen dat de armoede toeneemt. Het grootste middel voor preventie is dat waarbij de wetten van de gemeenschap zo worden opgesteld en nageleefd dat het niet mogelijk is dat enkelen miljonair zijn en velen behoeftig. — ‘Abdu’l-Bahá

— Het welzijn van welk segment van de mensheid ook, is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van het geheel. Het collectieve leven van de mensheid lijdt eronder wanneer één groep denkt aan het eigen welzijn los van dat van zijn buren, of economische winst najaagt zonder te letten op hoe de natuurlijke omgeving, die voorziet in het levensonderhoud voor allen, wordt aangetast. Voor zinvolle maatschappelijke vooruitgang staat er dan ook een hardnekkige hindernis in de weg: steeds weer krijgen hebzucht en eigenbelang de overhand ten koste van het algemeen belang. Er worden buitensporige hoeveelheden rijkdom vergaard, en de instabiliteit die dat veroorzaakt wordt steeds erger door de ongelijke wijze waarop inkomen en kansen zijn verdeeld, zowel tussen landen als binnen landen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Hoewel vele van deze omstandigheden voortkomen uit het verleden, hoeven zij niet de toekomst te bepalen, en zelfs als huidige benaderingen voor het economische leven voldeden aan het stadium van de adolescentie der mensheid, zijn deze zeker ontoereikend voor het naderende tijdperk van haar volwassenheid. Er is geen rechtvaardiging om structuren, regels en systemen te blijven handhaven die overduidelijk tekortschieten om de belangen van alle volkeren te dienen. De leringen van het Geloof laten geen ruimte voor twijfel: er is een inherente morele dimensie aan het voortbrengen, verdelen en het gebruiken van rijkdom en middelen. — Het Universele Huis van Gerechtigheid

— Zelfs nu wereldwijde armoede in de meest extreme vorm is afgenomen, hebben de politieke en economische systemen het voor kleine groepen personen mogelijk gemaakt om grove buitensporige rijkdom te vergaren – een toestand die fundamentele instabiliteit van wereldzaken voedt. — Het Universele Huis van Gerechtigheid

 

Bronnen — Bahá’u’lláh, Verborgen Woorden II - 54; ‘Abdu’l-Bahá, New York 1 July 1912, Promulgation of Universal Peace; Universele Huis van Gerechtigheid aan de bahá’ís van de Wereld, brief 1 maart 2017; Universele Huis van Gerechtigheid aan de bahá’ís van de Wereld, brief 18 januari 2019.

Bekijk naast Economische solidariteit ook: Duurzaamheid en Rechtvaardigheid

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie