Het delen van de baha'i visie

Het delen van de Baha'i Visie

Kinderklas in Ulaanbaatar, Mongolië

Een verklaring van de Bahá’í International Community

‘Alles in de hemel en op aarde, heb ik voor u bestemd, behalve het menselijk hart, dat ik tot woning van mijn schoonheid en glorie heb gemaakt …’

In de loop der tijd ontdekken steeds meer mensen in de leringen van Bahá’u’lláh een bezielende visie op een betere wereld en een bron van diepgaande inzichten in de principes die sturing moeten geven aan de inspanningen die de realisatie ervan beogen. Velen besluiten verder te gaan en het Bahá’í-geloof als een religie te onderzoeken. Daarbij verkennen zij zijn uitleg van kwesties die verband houden met de menselijke natuur, zijn beschrijving van de wijze waarop God de mensheid leidt, zijn uitspraken over zowel het doel van het leven in dit aardse bestaan als over de aard van het leven na de dood, en zijn voorschriften met betrekking tot individueel en gezamenlijk godsdienstig leven. Natuurlijk verdiepen zij zich ook in de heilige teksten en wetten, en in de principes en regels aangaande zijn bestuursstelsel. Het aanvaarden van deze en soortgelijke elementen opent voor hen de weg om deel te nemen aan een dynamisch gemeenschapsleven dat is gewijd aan het vertalen van de leringen van Bahá’u’lláh naar de dagelijkse praktijk.

Het ligt voor de hand dat bahá’ís hun religieuze overtuiging met anderen willen delen en mocht iemand in zijn of haar hart de vonk van geloof voelen, dan is zij welkom — ja zelfs van harte uitgenodigd — om een ​​actief lid van de Bahá’í-gemeenschap te worden en bij te dragen aan haar voortgaande groei en welzijn. Gangbare opvattingen over woorden als ‘bekering’ zijn op dit proces echter niet van toepassing en ‘zieltjes winnen’ is verboden in het Bahá’í-geloof.

Als een bahá’í zijn of haar geloof met anderen deelt is dat, in dit licht bezien, niet een poging om een bepaald punt te bewijzen of anderszins te bekrachtigen. Het is een uiting van de oprechte wens om een ​​zinvol gesprek aan te gaan over fundamentele kwesties van het bestaan, om de waarheid te zoeken en om misvattingen weg te nemen. ‘Als u zich bewust bent van een bepaalde waarheid’, zo heeft Bahá’u’lláh verklaard, ‘als u een juweel bezit, waarvan anderen beroofd zijn, deel het dan met hen in een taal van uiterste vriendelijkheid en goede wil. Als het wordt aanvaard en op zijn bestemming komt, is uw doel bereikt. Mocht iemand het weigeren, laat die dan met rust en smeek God om hem te leiden.’

Geloofsuitingen alléén zijn echter niet voldoende om een ​​betere wereld op te bouwen, gerichte actie is ook nodig. Bahá’u’lláh schrijft: ‘Het is de taak van ieder verstandig en wijs mens om dat wat werd neergeschreven te vertalen in werkelijkheid en daden.’ Daarom streven bahá’ís ernaar om volledig deel te nemen aan het maatschappelijk leven, schouder aan schouder samen te werken met verschillende groeperingen en op een breed terrein om zo bij te dragen aan de sociale, materiële en geestelijke vooruitgang van de beschaving. Welke specifieke vorm deze inspanningen ook mogen aannemen, de deelname van bahá’ís wordt ingegeven door een bezorgdheid over het algemeen welzijn en door een geest van onthechting en nederige dienstbaarheid aan de mensheid.

 

Bron — bahai.orgSharing Bahá’í Beliefs (2018)

Bekijk naast Het delen van de Bahá’í Visie ook: Het Geloof van Bahá’u’lláh en Religie

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie