Not Even A Lamp

‘Zelfs geen Lamp’ - een documentaire over het ‘Mount Carmel Project’

 

 

In de Perzische Bayán vertelt de Báb dat Hem, gedurende de lange nachten van zijn gevangenschap in het afgelegen bergfort van Máh-kú, zelfs een lamp werd ontzegd. Ter nagedachtenis aan Zijn lijden sprak ‘Abdu’l-Bahá over de dag dat het Mausoleum van de Báb en de berg Karmel van top tot voet in een zee van licht zouden baden. De verlichte terrastuinen symboliseren Zijn triomf en die van Zijn Geloof.

Deze documentaire biedt een overzicht van het bouwproject, dat kan worden gezien als de stoffelijke uitdrukking van de groeiende kracht van de wereldwijde Bahá’í-gemeenschap.

Dit verslag is gebaseerd op honderden uren beeldmateriaal, opgenomen vanaf het begin van het ‘Mount Carmel Project’ tot aan zijn voltooing en opening in 2001. Het is een belangrijk historisch document voor toekomstige generaties.

Copyright 2001, Bahá’í World Center

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Nederlandse geschiedenis